Budowa oka

Lekcja utrwalająca narządy zmysłów na biologii. Prace uczniów klas siódmych. M.Mikołajczak