Dyżur  Pedagoga szkolnego

 mgr Joanna Orzechowska 

ważny  od 04.09.2023 r.

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

8.00 – 08.50

08.35 – 10.05

13.35  - 14.25

 -

8.00 – 10.50

 

 

Dyżur Pedagoga specjalnego

mgr Joanna Orzechowska

ważny  od 04.09.2023 r.

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

---

  10.05 – 12.30

8.00 – 12.35

08.00 -9.00*

09.00 – 11.35

* co dwa tygodnie

---

 

 

Poza wyznaczonymi godzinami pedagog prowadzi zajęcia z uczniami.

 

Rodzice, uczniowie i nauczyciele mogą zwrócić się o pomoc do Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych współpracujących ze szkołą: