Dyrekcja szkoły

W dniu 1 września 2009r. dyrektorem szkoły została mgr Regina Dolna,

Dnia 1 września 2013 r. wicedyrektorem szkoły został mgr Eugeniusz Forma.

 

 

Harmonogram dyżurów kierowniczych