Egzamin ósmoklasisty

 

Szanowni Państwo

 

W dniach 14  - 16 maja 2024 roku uczniowie klas VIII przystąpią do egzaminu ósmoklasisty. Poniżej przedstawiamy najważniejsze informacje dotyczące organizacji tego egzaminu.

Egzamin ósmoklasisty jest obowiązkowy, co oznacza, że każdy uczeń klasy VIII musi do niego przystąpić, aby ukończyć szkołę. Egzamin ma formę pisemną i składa się z trzech przedmiotów: języka polskiego, matematyki oraz języka obcego nowożytnego.

Laureaci i finaliści olimpiad lub konkursów o zasięgu wojewódzkim lub ponad wojewódzkim, z zakresu jednego z przedmiotów objętych egzaminem ósmoklasisty, są zwolnieni z tego egzaminu – uzyskają z niego maksymalny wynik.

Egzamin ósmoklasisty zastępuje egzamin wstępny do szkół ponadpodstawowych, które wykorzystują wyniki egzaminu ósmoklasisty z poszczególnych przedmiotów jako kryteria w procesie rekrutacji, jeżeli liczba kandydatów jest większa niż liczba wolnych miejsc w danej szkole.

Egzamin w terminie głównym

  1. język polski -  14 maja 2024 r. (wtorek) – godz. 9:00
  2. matematyka -  15 maja 2024 r. (środa) – godz. 9:00
  3. język obcy nowożytny - 16 maja 2024 r. (czwartek) – godz.9:00

Egzamin w terminie dodatkowym

  1. język polski - 10 czerwca 2024 r. (poniedziałek) – godz. 9:00
  2. matematyka - 11 czerwca 2024 r. (wtorek) – godz. 9:00
  3. język obcy nowożytny - 12 czerwca 2024 r. (środa) – godz. 9:00

Czas trwania egzaminu z poszczególnych przedmiotów może być wydłużony w przypadku uczniów, którym przysługuje dostosowanie warunków przeprowadzania egzaminu.

Do 16 października rodzice ucznia (dotyczy to uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych, uprawnionych do dostosowania egzaminu) przedkładają dyrektorowi szkoły zaświadczenie o stanie zdrowia lub opinię poradni psychologiczno – pedagogicznej, jeżeli dokument  nie był złożony wcześniej.

Szczegółowe informacje dotyczące organizacji Egzaminu ósmoklasisty znajdą Państwo
w komunikatach Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

 

Komunikat o dostosowaniu egzaminu ósmoklasisty 2024

https://www.oke.poznan.pl/files/cms/781/20230817_e8_2024_dostosowania.pdf