KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2023/2024

Stan na 1 września 2023

1 Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno -  wychowawczych

4 września 2023 r

 Podstawa prawna: § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz.1603, z późn. zm.). 

2 Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych

2-3 listopada 2023 r. 

Podstawa prawna: : § 5 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2017, poz. 1603)

3 Zimowa przerwa świąteczna

23 - 31 grudnia 2023 r.

 Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz.1603, z późn. zm.). 

4 Koniec pierwszego półrocza 31 stycznia 2024 r.
5 Początek drugiego półrocza 1 lutego 2024 r.
6 Ferie zimowe

12 – 25 lutego 2024 r.

 Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603, z późn.zm.). 

7 Wiosenna przerwa świąteczna  28 marca – 2 kwietnia 2024 r.

Podstawa prawna:§ 3 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego
(Dz. U. poz. 1603, z późn. zm.). 

8 Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych

2 maja 2024 r. 

Podstawa prawna: : § 5 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2017, poz. 1603). 

9

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych

Egzamin ósmoklasisty

14, 15, 16 maja 2024 r. 

Podstawa prawna: art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a tiret pierwsze ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (j.t. Dz.U. z 2022 r. poz. 2230) oraz § 5 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 2 sierpnia 2022 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty (Dz. U. z 2022 r. poz. 1636). 

10

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno - wychowawczych

31 maja 2024 r

Podstawa prawna: : § 5 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603). 

11

Dzień Dziecka

7 czerwca 2024 r. 

12

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

21 czerwca 2024 r.

Podstawa prawna: § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz.1603, z póź., zm.). 

13

Ferie letnie

24 czerwca - 31 sierpnia 2024 r.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603, z późn. zm.).