Zagadki o drzewach i liściach.

 

Zagadki w postaci plakatów wykonali uczniowie klas Va i VII a. Podczas przerw międzylekcyjnych chętni uczniowie mają możliwość sprawdzenia swojej wiedzy w rozpoznawaniu gatunków drzew i liści. M.Mikołajczak, S. Sikora.