Dzień Drzewa-  3a

 

Dzień drzewa – znaczenie drzewa W ciągu całego tygodnia tematyka zajęć klasy IIIa była związana z lasem i drzewem . Celem naszych zajęć było podkreślenie znaczenia drzewa w życiu codziennym człowieka. Uczniowie uczyli się rozpoznawać różne gatunki drzew, wymyślali ciekawe hasła , uczyli się warstw lasu oraz wykonali piękne prace plastyczne związane tematycznie z drzewem. Paulina Rychlik