Wyjazd do Torunia

 

Mikołaj Kopernik urodził się 19 lutego 1473 r. Ten wybitny naukowiec wniósł ogromny wkład w rozwój nauki, nie tylko w dziedzinę astronomii. Z okazji 550. rocznicy jego urodzin rok 2023 jest Rokiem Kopernikańskim. Z tej okazji Szkoła Podstawowa i Zespół Szkół w Wieleniu zorganizowali wspólny wyjazd do Torunia. Zwiedzili Obserwatorium Astronomiczne w Piwnicach ośrodka służącego obserwacji kosmosu, badaniom naukowym, popularyzacji wiedzy o wszechświecie. Odwiedzili Planetarium oraz eksperymentowali w Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy.