Zajęcia kulinarne w klasie 5-8 OS

 
Gotowanie to wielka przyjemność!
Podczas zajęć kulinarnych dziewczynki uczą się przede wszystkim samodzielności w zaspokajaniu podstawowych potrzeb życiowych. Uczestnictwo w takich zajęciach pozytywnie wpływa na samopoczucie, dostarcza wiary we własne możliwości. Wspólne gotowanie oznacza współpracę i komunikację. Pomaga nauczyć się, w jaki sposób rola każdej osoby jest ważna do osiągnięcia wspólnego celu.
 
Lucyna Biegaj