Huczne i kolorowe powitanie wiosny w klasach I-III