Program powszechnej nauki pływania

Od maja do listopada 2012r. nasza szkoła uczestniczyła

w Programie powszechnej nauki pływania, który realizowany był przez Gminę Wieleń z Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów, ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz budżetu Gminy Wieleń.

Do udziału w programie zakwalifikowano 20 uczniów klas IV - VI . Uczniowie systematycznie, jeden raz w tygodniu, wyjeżdżali na basen do Wałcza. Uczyli się pływać pod okiem ratownika. Udział w programie był bezpłatny. Czas pobytu na basenie to nie tyko czas nauki, ale również dobrej zabawy. Uczniowie miło spędzali piątkowe popołudnia, a przy okazji zdobyli umiejętność pływania. Cel programu został osiągnięty