PI: Przedsiębiorczość drogą do nauki kreatywności i pracy zespołowej

 

 

Od dnia 10.04.2013 roku w Szkole Podstawowej im. Kazimierza Wielkiego w Wieleniu dla uczniów klas IV - VI rozpoczęto realizację zajęć pozalekcyjnych z przedsiębiorczości w ramach projektu:
PI: Przedsiębiorczość drogą do nauki kreatywności i pracy zespołowej.

Dnia 26 lutego 2013 roku w Poznaniu zawarto porozumienie pomiędzy naszą szkołą a Województwem Wielkopolskim z siedzibą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu dotyczące uczestnictwa szkoły w projekcie PI: Przedsiębiorczość drogą do nauki kreatywności i pracy zespołowej. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet IX - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie, działanie 9.3 - upowszechnianie formalnego kształcenia ustawicznego w formach szkolnych) w partnerstwie z Poznańskim Akademickim Inkubatorem Przedsiębiorczości. Organizatorem projektu jest Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu. W projekcie bierze udział 5 szkół podstawowych i 5 gimnazjów z subregionu pilskiego. Do udziału w w/w projekcie nasza szkoła została wyłoniona przez Urząd Marszałkowski w porozumieniu z organem prowadzącym oraz organem nadzoru pedagogicznego.

Głównym celem projektu jest pobudzanie kreatywności, samodzielnego myślenia oraz rozwijania umiejętności pracy zespołowej. Realizacja projektu stwarza warunki budowania postaw przedsiębiorczych wśród uczniów, posiadających umiejętność pracy zespołowej. Uczniowie biorą udział w cyklu zajęć ukierunkowanych na rozwijanie kreatywności. W projekcie bierze udział 143 uczniów klas IV - VI. Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu przekazał szkole tablicę interaktywną, 10 tabletów oraz gry planszowe do prowadzenia zajęć pozalekcyjnych. Projekt realizowany będzie do 31.03.2014 roku.

Harmonogram zajęć w roku szkolnym 2012/2013:

Lp. Nauczyciel prowadzący Liczba
uczniów
w grupie
Klasy Termin zajęć Godzina
1 Marcelina Ptak 25 IV piątek 12.40 – 14.10
2 Magdalena Zwolińska- Wojewoda 25 IV piątek 12.40 – 14.10
3 Sławomir Szymczak 25 V piątek 12.40 – 14.10
4 Krystyna Mallach 25 V piątek 12.40 – 14.10
5 Magdalena Ryżek 22 VI piątek 12.40 – 14.10
6 Marcin Rychlik 21 VI czwartek 14.30 - 16.00