"Programy rozwojowe szkół podstawowych w gminie Wieleń"

Od maja 2013r. nasza szkoła przystąpiła do projektu pn. "Programy rozwojowe szkół podstawowych w gminie Wieleń" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. W projekcie wzięło  udział 246 uczniów klas IV - VI. Realizacja projektu zakończy się 30.04.2015r. W ramach projektu realizowane były zajęcia pozalekcyjne dla klas IV - VI:

 • Dodatkowe zajęcia dla uczniów ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych, ze szczególnym uwzględnieniem komputerowych (w tym korzystanie z Internetu), języków obcych, przedsiębiorczości, nauk przyrodniczo - matematycznych.
 • Dodatkowe zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze oraz specjalistyczne służące wyrównywaniu dysproporcji edukacyjnych.

Rodzaje zajęć

Zadanie 1

Dodatkowe zajęcia dla uczniów ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych, ze szczególnym uwzględnieniem komputerowych (w tym korzystanie z Internetu), języków obcych, przedsiębiorczości, nauk przyrodniczo - matematycznych.

 • Zajęcia komputerowe
 • Zajęcia językowe (j. angielski)
 • Zajęcia przyrodniczo-matematyczne
 • Zajęcia polonistyczne
 • Zajęcia matematyczne

Zadanie 2

Dodatkowe zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze oraz specjalistyczne służące wyrównywaniu dysproporcji edukacyjnych

 • Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z języka polskiego
 • Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z matematyki
 • Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z przyrody
 • Gimnastyka korekcyjna
 • Zajęcia korekcyjno – kompensacyjne
 • Terapia pedagogiczna