HARMONOGRAM SPOTKAŃ  Z  RODZICAMI

w roku szkolnym 2023/2024
 
 

L.p.

Data

       Tematyka

1.     

12 września 2023 r.

Spotkania dla rodziców klas I – VIII:

  • Wybory do Rady Rodziców.
  • Zapoznanie/przypomnienie WZO.
  • Zapoznanie z programem wychowawczo -profilaktycznym.
  • Zapoznanie z wymaganiami na poszczególne oceny z wszystkich przedmiotów oraz z dostosowaniem wymagań.
  • Poinformowanie o dyżurach nauczycielskich.
  • Omówienie zasad działania monitoringu szkolnego (klasy1).
  • W klasach I -VIII – procedura wypożyczania podręczników szkolnych.
  • Oferta zajęć pozalekcyjnych. 

2.     

10 października 2023 r.

Spotkanie dla rodziców klas VIII 

  •  egzamin ósmoklasisty.

3.     

12 grudnia 2023 r.

 

Spotkania indywidualne dla rodziców klas I - VIII.

  • Informacja o zagrożeniach oceną niedostateczną za I półrocze.

4.     

17 stycznia 2024 r.

 

Spotkania dla rodziców klas I – VIII.

  • Omówienie wyników nauczania w I półroczu.
  • Informacja o ocenach przewidywanych za I półrocze.
  • Sprawozdanie z realizacji programu wychowawczo-profilaktycznego.

5.     

12 marca 2024 r

Spotkania dla rodziców klas I – VIII.

6.     

7 maja 2024 r.

Spotkania dla rodziców klas  I – VIII.

  • Informacja o zagrożeniach oceną niedostateczną na koniec roku szkolnego.

7.     

10 czerwca 2024 r

Spotkania dla rodziców klas I – VIII.

  • Omówienie wyników nauczania w II półroczu.
  • Prezentacja osiągnięć uczniów
  • Informacja o ocenach przewidywanych na koniec roku szkolnego.
  • Sprawozdanie z realizacji programu wychowawczo -  profilaktycznego.