HARMONOGRAM SPOTKAŃ  Z  RODZICAMI

w roku szkolnym 2021/2022

 

L.p.

Data

Tematyka

1.     

14 września 2021 r.

Spotkania dla rodziców klas I – VIII: Wybory do Rady Rodziców. Zapoznanie/przypomnienie  WSO. Zapoznanie z programem wychowawczo -profilaktycznym.  Informacja o szczepieniach przeciwko COVID -19.

Zapoznanie z wymaganiami na poszczególne oceny z wszystkich przedmiotów oraz z dostosowaniem wymagań.

Poinformowanie o dyżurach nauczycielskich.

W klasach I -VIII  – procedura wypożyczania podręczników szkolnych.

Oferta zajęć pozalekcyjnych. 

2.     

12 października 2021 r.

Spotkanie dla rodziców klas VIII -  egzamin ósmoklasisty.

3.     

9 listopada 2021 r.

Spotkania dla rodziców klas I – VIII.

4.     

7 grudnia 2021 r.

Spotkania indywidualne dla rodziców klas I - VIII.

Informacja o zagrożeniach oceną niedostateczną za I półrocze.

5.     

4 stycznia 2022 r.

Spotkania dla rodziców klas I – VIII. Omówienie wyników nauczania w I półroczu. Informacja o ocenach przewidywanych za I półrocze.

Sprawozdanie z realizacji programu wychowawczo-profilaktycznego.

6.     

15  marca 2022 r.

Spotkania dla rodziców klas I – VIII.

7.     

10 maja 2022 r.

Spotkania indywidualne dla rodziców klas  I – VIII.

Informacja o zagrożeniach oceną niedostateczną na koniec roku szkolnego.

8.     

7 czerwca 2022 r.

 

Spotkania dla rodziców klas I – VIII.

Omówienie wyników nauczania w II półroczu.

Prezentacja osiągnięć uczniów

Informacja o ocenach przewidywanych na koniec roku szkolnego.

Sprawozdanie z realizacji programu wychowawczo -  profilaktycznego.