HARMONOGRAM SPOTKAŃ  Z  RODZICAMI

w roku szkolnym 2022/2023

L.p.

Data

       Tematyka

1.     

13 września 2022 r.

Spotkania dla rodziców klas I – VIII:

 • Wybory do Rady Rodziców.
 • Zapoznanie/przypomnienie  WSO.
 • Zapoznanie z programem wychowawczo -profilaktycznym. 
 • Zapoznanie z wymaganiami na poszczególne oceny z wszystkich przedmiotów oraz z dostosowaniem wymagań.
 • Poinformowanie o dyżurach nauczycielskich.
 • W klasach I -VIII  – procedura wypożyczania podręczników szkolnych.
 • Oferta zajęć pozalekcyjnych.

2.     

11 października 2022 r.

 • Spotkanie dla rodziców klas VIII -  egzamin ósmoklasisty.

3.     

8 listopada 2022 r.

 • Spotkania dla rodziców klas I – VIII.

4.     

13 grudnia 2022 r.

 • Spotkania indywidualne dla rodziców klas I - VIII.
 • Informacja o zagrożeniach oceną niedostateczną za I półrocze.

5.     

17 stycznia 2023 r.

 • Spotkania dla rodziców klas I – VIII. Omówienie wyników nauczania w I półroczu. Informacja o ocenach przewidywanych za I półrocze.
 • Sprawozdanie z realizacji programu wychowawczo-profilaktycznego.

6.     

14  marca 2023 r.

 • Spotkania dla rodziców klas I – VIII.

7.     

18 kwietnia 2023 r.

 • Spotkania indywidualne dla rodziców klas  I – VIII.

8.     

9 maja 2023 r.

 • Spotkania dla rodziców klas  I – VIII.
 • Informacja o zagrożeniach oceną niedostateczną na koniec roku szkolnego.

9.     

13 czerwca 2022 r. 

 • Spotkania dla rodziców klas I – VIII.
 • Omówienie wyników nauczania w II półroczu.
 • Prezentacja osiągnięć uczniów
 • Informacja o ocenach przewidywanych na koniec roku szkolnego.
 • Sprawozdanie z realizacji programu wychowawczo -  profilaktycznego.