OFERTA ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH

w roku szkolnym 2021/2022

 

Imię i nazwisko

Rodzaj zajęć

Dzień

Godzina

Miejsce

KLASY I - III

Paulina Rychlik

Zajęcia rozwijające z godzin do dyspozycji dyrektora szkoły.

Piątek

11.35-12.20

s. 21

Monika Turbańska

Zajęcia rozwijające z godzin do dyspozycji dyrektora szkoły.

Piątek

11.35-12.20

s. II

Karolina Gapska

Zajęcia rozwijające z godzin do dyspozycji dyrektora szkoły.

Środa

10.35-11.20

s. 17

Danuta Rosochowata

Zajęcia rozwijające z godzin do dyspozycji dyrektora szkoły. Zajęcia matematyczne.

Poniedziałek

11.35-12.20

s. 16

Anna Błoch

Zajęcia rozwijające z godzin do dyspozycji dyrektora szkoły.

Środa

10.35-11.20

s. 19

Danuta Busse

Zajęcia rozwijające z godzin do dyspozycji dyrektora szkoły.

Środa

11.35-12.20

s. 15

Barbara Sikora

Zajęcia rozwijające z godzin do dyspozycji dyrektora szkoły.

Piątek

11.35-12.20

s. 20

Bartosz Szymczak

Zajęcia sportowe "Ćwicz i trenuj swój umysł na sportowo" dla klas II-III

Piątek

11.50-12.35

sala/boisko

Klasy IV - VI

Imię i nazwisko

Rodzaj zajęć

Dzień

Godzina

Miejsce

Karolina Schwarz

Zajęcia rozwijające z języka niemieckiego

Poniedziałek

Środa

13.40-14.25

13.40-14.25

s. 1

s. 9

Magdalena Ryżek

Zajęcia rozwijające z godzin do dyspozycji dyrektora szkoły.

Zajęcia rozwijające zainteresowania.

Zajęcia wspomagające z języka polskiego.

Środa

 

Czwartek

Poniedziałek

13.40-14.25

 

13.40-14.25

12.45-13.30

s. 8

 

s. 8

s. 1

Marcin Rychlik

SKS

Wtorek

14.30-15.30

15.30-16.30

hala sportowa

Elżbieta Snella

Zajęcia rozwijające z godzin do dyspozycji dyrektora szkoły.

Zajęcia rozwijające zainteresowania.

Poniedziałek

 

Wtorek

8.00-8.45

 

13.40.14.25

s. 12

 

s. 12

Magdalena Zwolińska-Wojewoda

Zajęcia rozwijające z godzin do dyspozycji dyrektora szkoły.

 

Zajęcia wspomagające z matematyki.

Poniedziałek

Środa

Środa

Wtorek

12.45-13.30

12.45-13.30

13.40-14.25

14.30-15.15

s. 9

s. 1

s. 3

s. 9

Krystyna Kalisz

Zajęcia rozwijające z godzin do dyspozycji dyrektora szkoły.

Piątek

12.45-13.30

s. 25

Grażyna Wróbel-Grzegorek

Samorząd Uczniowski

Poniedziałek

w/g potrzeb

11.35-11.50

s. 5

Bartosz Szymczak

SKS

Czwartek

13.40-14.40

14.40-15.40

hala sportowa

Magdalena Mikołajczak

Zajęcia rozwijające z godzin do dyspozycji dyrektora szkoły.

Zajęcia rozwijające zainteresowania.

Zajęcia wspomagające z języka polskiego.

Piątek

 

Poniedziałek

Piątek

11.50-12.35

 

13.40-14.25

12.45-13.30

s. 13

 

s. 13

s. 7

Sylwia Sikora

Zajęcia wspomagające z języka polskiego.

Piątek

14.30-15.15

s. 13

Irena Piotrowska

Zajęcia rozwijające z godzin do dyspozycji dyrektora szkoły.

 

Zajęcia wspomagające z matematyki.

Zajęcia wspomagające z matematyki.

Poniedziałek

Poniedziałek

Środa

Wtorek

Piątek

11.50-12.35

13.40-14.25

13.40-14.25

13.40-14.25

13.40-14.25

s. 8

s. 4

s. 10

s. 8

s. 9

Regina Dolna

Zajęcia rozwijające z godzin do dyspozycji dyrektora szkoły.

Zajęcia wspomagające z matematyki.

Zajęcia wspomagające z matematyki.

Poniedziałek

 

Czwartek

Czwartek

8.00-9.45

 

13.40-14.25

14.30-15.15

s. 9

 

s.25

s. 9

Aneta Rutkowska-Forma

Zajęcia wspomagające z języka polskiego.

Poniedziałek

Środa

14.30.15.15

14.30.15.15

s. 4

s. 4

Maciej Sosnowski

Zajęcia rozwijające zainteresowania.

Poniedziałek

13.40-14.25

s. 6

Sławomir Szymczak

SKS

Środa

14.30-15.30

15.30-16.30

hala sportowa