Szkoła do hymnu 2022 - 

wspólne odśpiewanie hymnu narodowego