11 LISTOPADA

patriotycznie i regionalnie.

 

Tegoroczne obchody Święta Niepodległości odbyły się w środę. W tym roku oprócz aspektów  patriotycznych, uczniowie zaznajomili się z tradycją naszego regionu czyli historią św. Marcina i rogali świętomarcińskich. Młodzież  klasy 7c odwiedzała  młodszych kolegów i koleżanki w klasach 1-3 i przypominała o najważniejszych wydarzeniach związanych  z  11 listopada.  Uczniowie  klas starszych mieli możliwość sprawdzenia swojej wiedzy na stoisku z pytaniami. Nagrodą za poprawne odpowiedzi  były rogaliki. W tym dniu rogal marcinkowski był  słodkim poczęstunkiem w niemal każdej klasie. Organizatorzy obchodów składają podziękowania za słodki poczęstunek Radzie Rodziców.

Mikołajczak, S. Sikora.