Projekt -"Zdalna szkoła – wsparcie
 Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego"