Ogłoszenie o rekrutacji dzieci do Gminnego Żłobka w Wieleniu

Wszystkich rodziców/ opiekunów prawnych pracujących, pozostających na urlopach macierzyńskich i wychowawczych chcących powrócić na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem/wychowaniem dziecka, zapraszamy do udziału w projekcie "Wyruszamy do Gminnego Żłobka w Wieleniu!"

Najnowsze wydarzenia