Program Profilaktyczno - Edukacyjny "Debata"

W dniu 15.03.2023 r. zrealizowany został Program Profilaktyczno – Edukacyjny „Debata”, finansowany przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

W programie uczestniczyło 20 uczniów klas siódmych z dwóch szkół: Szkoły Podstawowej nr 1 im. Kazimierza Wielkiego w Wieleniu oraz Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Rosku.

Program „Debata” posiada rekomendacje Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom, Ośrodka Rozwoju Edukacji oraz Instytutu Psychiatrii i Neurologii.

Podczas trzech godzin zajęć, trener przekazywał podstawowe informacje na temat szkodliwości i konsekwencji zażywania alkoholu oraz procesu uzależnienia.

Poprzez debatę i edukację zweryfikowane zostały mity oraz przekonania normatywne dotyczące używania napojów alkoholowych. Młodzież wypełniała anonimową ankietę, która wskazywała grupę podwyższonego ryzyka spośród uczestników. Podczas Debaty uczniowie wskazywali wartości, którymi powinni kierować się w życiu, uczyli się poszanowania wypowiedzi innych uczestników, współpracy oraz asertywności.

Joanna Orzechowska