19.09.2021

Lekcja przyrody w terenie

 

 

Prawdziwy przyrodnik chce poznawać przyrodę. Podczas obserwacji terenowych przyrodnik może wykorzystać kompas, mapę, taśmę mierniczą, lornetkę i aparat fotograficzny. Poznawaniu przyrody służą obserwacje i doświadczenia. Obserwacje są podstawowym sposobem poznawania przyrody. Korzystając z przepięknej pogody uczniom klas IV udało się zaobserwować przyrodę wykorzystując przyrządy do obserwacji.
Paulina Rychlik