Zajęcia pozalekcyjne

Imię i nazwisko Rodzaj zajęć Dzień Godzina Miejsce
KLASY I - III
Maria Banasiak Zajęcia muzyczno-teatralne
Zajęcia rozwijające
Środa
Wtorek
11.45-12.30
11.45-12.30
s. 15
Danuta Busse Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze
Zajęcia rozwijające kreatywność (plastyczne, teatralne)
Środa
Środa
12.45-13.30
13.30-15.00
s. IV
Barbara Fobka Zajęcia wyrównawcze
Zajęcia matematyczne - rozwijanie logicznego myślenia.
Środa
Wtorek
11.45-12.30
11.35-12.30
s. 19
Bernadeta Łukomska Zajęcia wyrównawcze
Zajęcia rozwijające
Czwartek
Wtorek
11.45-12.30
12.45-13.30
s. 20
Małgorzata Paszczyńska Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze
Kółko taneczne
Poniedziałek
Wtorek
11.45-12.30
12.45-13.30
s. 17
Dnuta Rosochowata Zajęcia wyrównawcze
Zajęcia rozwijające
Środa
Piątek
12.40-13.25
12.40-13.25
s. IV
Paulina Rychlik Zajęcia muzyczno-teatralne
Zajęcia rozwijające
Poniedziałek
Środa
11.45-12.30
11.45-12.30
s. 16
Karolina Schwarz Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze Środa 11.45-12.30 s. I a
Barbara Sikora Zajęcia rozwijające umiejętności matematyczne i polonistyczne
Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze
Środa
Piątek
11.45-12.30
11.45-12.30
s. 21
Elżbieta Snella Zajęcia rozwijające kreatywność (plastyczne, teatralne) Środa 13.30-15.00 s. IV
Krystyna Kalisz Kółko j. angielskiego dla uczniów kl. I Piątek 11.45-12.30 s. 20
Klasy IV - VI
Irena Piotrowska Zajęcia rozwijające

Zajęcia wyrównawcze
Wtorek
Środa
Wtorek
12.45-13.30
13.40-14.25
13.40-14.25
s. 10
s.10
s. 2
Magdalena Zwolińska-Wojewoda Zajęcia rozwijające: kółko matematyczne, zespół wyrównawczy dla kl. IV-V i VI-VII Wtorek 12.45-14.25 s. 9
Magdalena Mikołajczak Zajęcia wyrównawcze z j. polskiego kl. V b
Zajęcia rozwijające dla uczennicy kl. VI b
Piątek
Piątek
12.40.13.25
8.00-8.45
s. 2
s. I a
Magdalena Ryżek Samorząd Uczniowski
Wolontariat
wg potrzeb

Aneta Rutkowska-Forma Zajęcia rozwijające dla kl. IV
Zajęcia wyrównawcze dla kl. IV
Poniedziałek
Wtorek
13.40-14.25
12.45-13.30
s. 4
Krystyna Kalisz Kółko j. angielskiego dla uczniów kl. IV Poniedziałek 13.40-14.25 s. 13
Maria Kaźmierczak Zajęcia wyrównawcze z przyrody – kl. V
Zajęcia świetlicowe
Piątek
Poniedziałek
12.45-13.30
13.40-14.25
s. 5
świetlica
Marcin Rychlik Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego dla kl. IV
Zajęcia sportowe dla dziewcząt z kl. IV-VII
Poniedziałek
Wtorek
13.40-14.25
14.30-15.15
s. 12
sala gimn.
Bartosz Szymczak Kółko komputerowe dla kl. IV - VI Środa 12.45-13.30 s. 11
Sławomir Szymczak Zajęcia sportowe dla chłopców klas IV-V
Zajęcia sportowe dla chłopców klas VI-VII
Wtorek
Czwartek
13.40-14.25
14.30-15.15
sala gimn.
Grażyna Wróbel-Grzegorek Samorząd Uczniowski
Zajęcia sportowe dla dziewcząt kl. V-VII
Wg potrzeb
Środa

13.40-14.25
s. 8
sala gimn.
Krzysztof Chalasz Zajęcia artystyczne Wtorek 13.40-14.25 s. 12
Eugeniusz Forma Kółko historyczne Poniedziałek 13.40-14.25 s. 3
Marcelina Ptak Kółko języka angielskiego dla kl. III
Kółko języka angielskiego dla kl. VII
Piątek
Wtorek
11.45-12.30
16.00-16.45
s. 14
s. 14
Maciej Sosnowski Zajęcia przyrodnicze.
Kółko komputerowe
Poniedziałek 12.40-14.25 s. 6
Elżbieta Tecław Zajęcia - techniki plastyczne
Zajęcia świetlicowe
Czwartek
Środa
14.30-15.15
12.30-13.30
s. 25
świetlica
Agata Ryżek Zajęcia - techniki plastyczne Czwartek 14.30-16.00 s. 25
Anna Domina Eucharystyczny Ruch Młodych Środa 16.00-17.30 salka przy kościele
Natalia Maciejewska Eucharystyczny Ruch Młodych Środa 16.00-17.30 salka przy kościele
Małgorzata Grzebyta Zajęcia świetlicowe Poniedziałek
Piątek
Wtorek
15.00-15.30

7.45-8.45
świetlica
Anna Baron Zajęcia świetlicowe Poniedziałek
Środa
Czwartek
Piątek
14.30-15.00 świetlica
Anna Błoch Zajęcia świetlicowe Poniedziałek
Wtorek
Środa
Czwartek

7.30-8.00
Mała Szkoła
Kinga Federowska Nauczyciel wspomagający w kl. VI b
Nauczyciel wspomagający w kl. VI b
Wtorek
Środa
12.45-13.30
13.40-14.25
s. III
s. 2
Bożena Szczepańska Zajęcia świetlicowe
Kółko biblioteczne
Poniedziałek
Czwartek
8.45-9.45
13.45-14.45
świetlica
biblioteka
Joanna Orzechowska Zajęcia świetlicowe Poniedziałek
Wtorek
6.45-7.45 świetlica