Zajęcia pozalekcyjne 2018/2019

obowiązuje od
Imię i nazwisko Rodzaj zajęć Dzień Godzina Miejsce
KLASY I - III
. . . .
Klasy IV - VI
. . . . .