"Programy rozwojowe szkół podstawowych w gminie Wieleń"


Od maja 2013r. nasza szkoła przystąpiła do projektu pn. "Programy rozwojowe szkół podstawowych w gminie Wieleń" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. W projekcie weźmie udział 246 uczniów klas IV - VI. Realizacja projektu zakończy się 30.04.2015r. W ramach projektu realizowane będą zajęcia pozalekcyjne dla klas IV - VI:

Rodzaje zajęć

Zadanie 1

Dodatkowe zajęcia dla uczniów ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych, ze szczególnym uwzględnieniem komputerowych (w tym korzystanie z Internetu), języków obcych, przedsiębiorczości, nauk przyrodniczo - matematycznych.

Zakres tematyczny Nauczyciel Grupa Klasy (obecnie) Liczba godz.
w projekcie
Okres realizacji
Zajęcia komputerowe Maciej Sosnowski 1 IV 60 04.05.2013 – 31.12.2014
2 V 60 04.05.2013 - 27.06.2014
3 IV (III) 60 01.09.2013 - 27.02.2015
4 IV (III) 60 01.09. 2013 - 27.02.2015
5 IV (III) 60 01.09.2013 - 27.02.2015
6 IV (II) 60 01.09.2014 - 30.04.2015
Zajęcia językowe
(j. angielski)
Marcelina Ptak 1 IV 60 04.05.2013 – 31.12.2014
2 IV i V 60 04.05.2013 - 27.06.2014
Krystyna Mallach 1 IV 60 04.05.2013 – 31.12.2014
2 IV (II) 60 01.09.2014 - 30.04.2015
Zajęcia przyrodniczo-
matematyczne
Maria Kaźmierczak 1 V 60 04.05.2013 - 27.06.2014
2 V 60 04.05.2013 - 27.06.2014
3 IV (III) 60 01.09.2013 - 27.02.2015
Zajęcia polonistyczne Aneta Rutkowska -Forma 1 IV (II) 60 01.09.2014 - 30.04.2015
Zajęcia matematyczne Irena Piotrowska 1 IV 60 04.05.2013 – 31.12.2014
2 IV (II) 60 01.09.2014 - 30.04.2015

Zadanie 2

Dodatkowe zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze oraz specjalistyczne służące wyrównywaniu dysproporcji edukacyjnych

Zakres tematyczny Nauczyciel Grupa Klasy (obecnie) Liczba godz.
w projekcie
Okres realizacji
Zajęcia dydaktyczno –
wyrównawcze
z języka polskiego
Aneta Rutkowska - Forma 1 V 60 04.05.2013 - 27.06.2014
2 IV (II) 60 01.09.2014 - 30.04.2015
Magdalena Mikołajczak 1 IV 60 04.05.2013 – 31.12.2014
Magdalena Ryżek 1 IV (III) 60 01.09. 2013 - 27.02.2015
2 IV (III) 60 01.09. 2013 - 27.02.2015
3 IV (III) 60 01.09. 2013 - 27.02.2015
Zajęcia dydaktyczno –
wyrównawcze z matematyki
Irena Piotrowska 1 IV i V 60 04.05.2013 - 27.06.2014
2 V 60 04.05.2013 - 27.06.2014
3 IV (III) 60 01.09. 2013 - 27.02.2015
Magdalena Zwolińska -
Wojewoda
4 IV 60 04.05.2013 – 31.12.2014
5 IV (III) 60 01.09. 2013 - 27.02.2015
Zajęcia dydaktyczno –
wyrównawcze z przyrody
Maria Kaźmierczak 1 IV (II) 60 01.09.2014 - 30.04.2015
Gimnastyka korekcyjna Marcin Rychlik 1 IV (II) 60 01.09.2014 - 30.04.2015
Zajęcia korekcyjno -
kompensacyjne
Danuta Busse 1 IV 60 04.05.2013 – 31.12.2014
Teresa Rossa 2 IV 60 04.05.2013 – 31.12.2014
3 V 60 04.05.2013 - 27.06.2014
Terapia pedagogiczna Joanna Orzechowska 1 IV i V 60 04.05.2013 - 27.06.2014
Teresa Rossa 2 IV (III) 60 01.09.2013 - 27.02.2015