Ubezpieczenie uczniów w roku szkolnym 2018/2019

okres ubezpieczenia: 01.09.2018-31.08.2019


Ubezpieczenie ucznia nie jest obowiązkowe. Ubezpieczenie w roku szkolnym 2018/2019 wynosi 40 zł od ucznia.


Zakres ubezpieczenia
Opis ubezpieczenia
Zgłaszanie roszczeń
Zgloszenie szkody na osobie
Tabele procentowego uszczerbku na zdrowiu aviva
Ubezpieczenie w roku szkolnym 2017/2018

okres ubezpieczenia: 01.09.2017-31.08.2018


Zakres ubezpieczenia
INFORMACJA - sposoby zgłaszania roszczeń INTERRISK.
Ogólne warunki ubezpieczenia EDU PLUS
Opis ubezpieczenia
Graficzna instrukcja zgłaszania szkody przez zgłoszenie internetowe.
Druk zgłoszenia
Tabela norm oceny procentowej uszczerbu na zdrowiu