HARMONOGRAM SPOTKAŃ Z RODZICAMI
w Szkole Podstawowej nr 1 im. Kazimierza Wielkiego w Wieleniu
w roku szkolnym 2017/2018L.p. Data Tematyka
1 12 września 2017 r. Klasy I - VII: Wybory do Rady Rodziców. Koncepcja pracy szkoły. Zmiany w Statucie Szkoły. Zapoznanie z WSO. Zapoznanie programem wychowawczo -profilaktycznym.
Zapoznanie z wymaganiami na poszczególne oceny z wszystkich przedmiotów. Oferta zajęć pozalekcyjnych. Poinformowanie o dyżurach nauczycielskich. Zapoznanie z regulaminem dowozów.
W klasach I - VII - procedura wypożyczania podręczników szkolnych.
2 10 października 2017 r. Spotkania dla rodziców w klasach I - VII
3 7 listopada 2017 r. Spotkania dla rodziców uczniów klas I - VII "Dwie Strony sieci" (prezentacja multimedialna przygotowana przez M. Sosnowskiego)
Klasy I - VII zmiany w Statucie Szkoły.
4 12 grudnia 2017 r. Spotkanie dla rodziców uczniów klas VI "Zaburzenia odżywiania"Spotkania indywidualne.
Informacja o zagrożeniach oceną niedostateczną za I półrocze.
5 16 stycznia 2018 r. Omówienie wyników nauczania w I półroczu.
Informacja o ocenach przewidywanych za I półrocze.
Sprawozdanie z realizacji programu wychowawczo-profilaktycznego.
6 13 marca 2018 r. Spotkanie dla rodziców uczniów klas V "Karać czy wyciągać konsekwencje" (PPP Krzyż Wlkp.)
Spotkania dla rodziców uczniów klas IV "Jak egzekwować obowiązki u dziecka" (PPP Krzyż Wlkp.)
Spotkania indywidualne.
7 10 kwietnia 2018 r. Spotkanie dla rodziców uczniów klas VII "Problemy okresu dorastania" (PPP Krzyż Wlkp.)
Spotkania indywidualne.
8 8 maja 2018 r. Spotkania indywidualne.
Informacja o zagrożeniach oceną niedostateczną na koniec roku szkolnego.
9 8 czerwca 2018 r.
(piątek)
Omówienie wyników nauczania w II półroczu.
Prezentacja osiągnięć uczniów
Informacja o ocenach przewidywanych na koniec roku szkolnego.
Sprawozdanie z realizacji programu wychowawczo - profilaktycznego.