Samorząd UczniowskiPrzewodniczący SU - Marieta Duhr
zastępca przewodniczącego SU - Maksymilian RyżekSkład Zarządu Samorządu Uczniowskiego:
Skład Samorządu Uczniowskiego:


klasa IV a: Zuzanna Piątek, Zuzanna Ptak, Oskar Róg, Marieta Duhr,
klasa IV b: Oliwia Janecka, Julia Boberska, Michał Woźniak, Wiktoria Kaszkowiak,
klasa IV c: Alicja Siwiak, Julia Dmitrzuk, Cyprian Krzyżanowski, Paweł Kwasiborski,
klasa IV d: Julia Prima, Dagmara Grembowska, Łukasz Wiśniewski,
klasa V a: Aleksandra Wróbel, Marika Kortylewska, Tymoteusz Stochaj, Marika Makuch,
klasa V b: Hanna Szwalbe, Wojciech Bromberek, Borys Berg,
klasa VI a: Oskar Dolny, Kinga Grzelak, Patrycja Rojewska, Jakub Chudy,
klasa VI b: Marcel Pietrzak, Nadia Ułasowiec, Szymon Izydor,
klasa VII a: Maksymilian Ryżek, Dawid Ćwik, Nikola Śliwińska,
klasa VII b: Jakub Lembicz, Zuzanna Fąferek, Hanna Brzezińska, Wiktoria Ławrynowicz,

Skład Rady Wolontariatu Dobro Powraca:


kl. VI a: Patrycja Rojewska, Kinga Grzelak
kl. VI b: Nadia Ułasowiec, Marcel Pietrzak
kl. VII a: Nikola Śliwińska, Maksymilian Ryżek
kl. VII b: Zuzanna Fąferek, Jakub Lembicz
oraz uczniowie klasy IV b