Pomoc psychologiczno – pedagogiczna
w Szkole Podstawowej nr 1 im. Kazimierza Wielkiego w WieleniuPomoc psychologiczno – pedagogiczną zapewniają uczniom i rodzicom: pedagog szkolny Joanna Orzechowska oraz wszyscy nauczyciele w zakresie swoich kompetencji.

Kontakt do pedagoga szkolnego w czasie pracy zdalnej:Dla uczniów pracujących stacjonarnie pedagog jest dostępny na terenie szkoły.

Pedagog szkolny udziela porad i konsultacji codziennie w godzinach swojej pracy.Poniedziałek 800 - 1515
Wtorek 800 - 1515
Środa 800 - 1515
Czwartek 950 - 1425
Piątek 800 - 1150

W trakcie dyżuru, poza stałymi zajęciami, pedagog odpisze lub oddzwoni do Państwa oraz uczniów w celu udzielenia pomocy i wsparcia.

Przypominamy, że do dyspozycji uczniów jest również skrzynka zaufania dostępna na terenie szkoły oraz na stronie internetowej szkoły. Skrzynka zaufania pozwala wysłać wiadomość do osób pracujących w szkole, zajmujących się pomocą psychologiczno - pedagogiczną.

Rodzice, uczniowie i nauczyciele mogą zwrócić się o pomoc do Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych współpracujących ze szkołą: