Szanowni Rodzice!

W roku szkolnym 2017/2018 uczniowie klas I - VII otrzymaj± wszystkie podręczniki i ćwiczenia w szkole (bezpłatnie).

Rodzice kupuj± tylko podręcznik do religii, je¶li dziecko uczęszcza na te zajęcia. Podręczniki do zajęć religii można odkupić używane od uczniów starszych.

Podręcznik do religii w klasie VII, można odkupić od uczniów klasy I gimnazjum.


Wydawnictwo Księgarnia ¶w. Wojciecha, Poznań
Religia klasa I . Jeste¶my w rodzinie Pana Jezusa - podręcznik + karty pracy.
Religia klasa II. Kochamy Pana Jezusa podręcznik + karty pracy.
Religia klasa III. Przyjmujemy Pana Jezusa podręcznik + karty pracy.
Religia klasa IV. Jestem chrze¶cijaninem.
Religia klasa V. Wierzę w Boga.
Religia klasa VI. Wierzę w ko¶ciół.
Religia klasa VII. Spotkanie ze słowem.

lp Tytuł podręcznika Autor, wydawnictwo
Klasa I
1 Nowi tropiciele. Edukacja wczesnoszkolna w klasie I. Podręcznik. Czę¶ci 1-5. A.Burdzińska, A. Banasiak, J. Dymarska, J. Hanisz, M. Kołaczyńska, B. Nadarzyńska
wyd. WSiP
2New English Adventure 1. Podręcznik.
Zeszyt ćwiczeń.
T. Lachowski
wyd. Pearson Central Europe
3 Religia. Jeste¶my w rodzinie Pana Jezusa - podręcznik + karty pracy. Księgarnia
¶w. Wojciecha, Poznań
klasa II
1 Nasza szkoła. Podręcznik do szkoły podstawowej. Klasa 2.
Czę¶ć 1, 2, 3, 4. Ćwiczenia z pomysłem dla klasy II
MEN
WSiP
2 New English Adventure 2.
Zeszyt ćwiczeń.
Anne Worrall
wyd. Pearson Central Europe
3 Religia. Kochamy Pana Jezusa podręcznik + karty pracy. Księgarnia
¶w. Wojciecha, Poznań
klasa III
1 Nasza szkoła – klasa III. Czę¶ć 1a, 1b, 2, 3, 4 –edukacja zintegrowana, czę¶ć 1, 2, 3, 4 matematyka
Ćwiczenia z pomysłem dla klasy III
MEN

WSiP
2 New English Adventure 3.
Zeszyt ćwiczeń.
Anne Worrall
wyd. Pearson Central Europe
3 Religia. Przyjmujemy Pana Jezusa podręcznik + karty pracy. Księgarnia
¶w. Wojciecha, Poznań
klasa IV
1       Język polski. Jutro pójdę w ¶wiat - podręcznik kl.4
Język polski – Jutro pójdę w ¶wiat – zeszyt ćwiczeń
H. Dobrowolska, U. Dobrowolska
Wyd. WSiP
2 Podróże w czasie. Historia 4. Podręcznik dla klasy czwartej szkoły podstawowej T. Małkowski
wyd.GWO
3 Matematyka z plusem – podręcznik dla klasy 4
ćwiczenia wersja C
M.Dobrowolska, M. Jucewicz, P. Zarzycki
Wyd. GWO
4 Podręcznik do języka angielskiego
English Class A1
Zeszyt ćwiczeń.
Sandy Zervas, …
Wyd. Pearson
5 Tajemnice przyrody. Podręcznik dla klasy 4 M. Marko-Worłowska, F.Szlajfer, J. Stawarz;
wyd. Nowa Era
6 Plastyka 4. Podręcznik do klasy 4 szkoły podstawowej. S. K. Stopczyk, B.Neubart
wyd. WSiP
7 Lekcja muzyki. Podręcznik do klasy czwartej. M. Gromek, G.Kilbach
wyd. Nowa Era
8 Informatyka. Podręcznik do klasy IV. W. Jochemczyk, I. Krajewska-Kranas, ..Wyd. W
SiP
9 Jak to działa? Podręcznik do techniki dla klasy 4 szkoły podstawowej. L. Łabecki, M.Łabecka
wyd. Nowa Era
10 Religia. Jestem chrze¶cijaninem. wyd. Księgarnia
¶w. Wojciecha, Poznań
klasa V
1 Język polski „Między nami” . Podręcznik
ćwiczenia cz. 1 i 2
A.Łuczak, A. Murdzek
Wyd. GWO
2 Podręcznik do języka angielskiego – Today! 2
Materiał ćwiczeniowy – Exam Trainer
Wyd. Pearson
3 Historia i społeczeństwo – Wehikuł czasu - podręcznik dla kl. 5 T. Małkowski
Wyd. GWO
4 „I gra muzyka” podręcznik dla kl. IV- VI* M. Gromek, G.Kilbach
wyd. Nowa Era
5 Matematyka z plusem – podręcznik dla klasy 5.
Ćwiczenia wersja C.
M.Dobrowolska, M. Jucewicz, P. Zarzycki
Wyd. GWO
6 Na tropach przyrody. Podręcznik dla klasy 5 M. Braun, W. Grajkowski, M. Więckowski; wyd. Nowa Era
7 Technika na co dzień. Zajęcia techniczne. Podręcznik. Szkoła Podstawowa. Klasy 4-6* E. Bubak, E. Królicka, M. Duda
wyd.WSiP
8 Plastyka 5.
Podręcznik dla szkoły podstawowej
S. K. Stopczyk.
wyd. WSiP
9 „Lubię to”. Podręcznik do zajęć komputerowych dla klasy pi±tej szkoły podstawowej Michał Kęska
Wyd. Nowa Era
10 Religia. Wierzę w Boga. Wyd. Księgarnia
¶w. Wojciecha, Poznań
Klasa VI
1 Język polski 6. Między nami. Podręcznik.
Zeszyt ćwiczeń cz. 1 i 2
Łuczak, A. Murdzek;
wyd. GWO
2 do języka angielskiego – Today! 3
+ zeszyt ćwiczeń
E. Stiles, S. Zerves,…
Wyd. Pearson
3 Historia i społeczeństwo – Wehikuł czasu - podręcznik dla kl. 6 T. Małkowski
Wyd. GWO
4 Matematyka z plusem – podręcznik dla klasy 6.
Ćwiczenia wersja C.
M.Dobrowolska, M. Jucewicz, P. Zarzycki
Wyd. GWO
5 Na tropach przyrody. Podręcznik dla klasy 6. M. Braun, W. Grajkowski, M. Więckowski; wyd. Nowa Era
6 „I gra muzyka” podręcznik dla kl. IV- VI* M. Gromek, G.Kilbach
wyd. Nowa Era
7 Technika na co dzień. Zajęcia techniczne. Podręcznik. Szkoła Podstawowa. Klasy 4-6* E. Bubak, E. Królicka, M. Duda
wyd.WSiP
8 Plastyka 6.
Podręcznik dla szkoły podstawowej
S. K. Stopczyk.
wyd. WSiP
9 „Lubię to”. Podręcznik do zajęć komputerowych dla klasy szóstej szkoły podstawowej . Michał Kęska
Wyd. Nowa Era
10 Religia. Wierzę w ko¶ciół. wyd. Księgarnia
¶w. Wojciecha, Poznań
Klasa VII
1 Język polski
¦wiat w słowach i obrazach – podręcznik
2.Gramatyka i stylistyka –podręcznik + ćwiczenia
W. Bobiński, Z. Czarniecka – Rodzik
wyd. WSiP
2 Podręcznik do języka angielskiego
English Class A2+
Zeszyt ćwiczeń.
Bob Hastings
wyd. Pearson
3 Aha Neu. Podręcznik do języka niemieckiego z zeszytem ćwiczeń. A. Popowicz, K. Tkaczyk
wyd. WSiP
4 Podróże w czasie. Historia 7. Podręcznik dla klasy siódmej szkoły podstawowej T. Małkowski
wyd.GWO
5 Matematyka z plusem – podręcznik dla klasy 7.
Ćwiczenia podstawowe.
Praca zbior. M. Dobrowolska,
wyd. GWO
6 Puls życia. Podręcznik do klasy 7 szkoły podstawowej. M. Jefimow
wyd. Nowa Era
7 Spotkania z fizyk±. Podręcznik dla klasy 7 szkoły podstawowej. G. Francuz –Ornat, T. Kulawik, M. Nawotny-Różańska,
wyd. Nowa Era
8 Ciekawa chemia. Podręcznik do klasy 7 szkoły podstawowej. H. Gulińska, J. Smolińska
wyd. WSiP
9 Planeta nowa. Podręcznik do geografii w klasie 7. R. Malarz, M. Szubert
wyd. Nowa Era
10 Informatyka. Podręcznik do klasy VII. W. Jochemczyk, I. Krajewska-Kranas, ..
wyd. WSiP
11 Plastyka 7. Podręcznik do klasy 7 szkoły podstawowej. S. K. Stopczyk, B. Neubart, J. Choła¶cińska
wyd. WSiP
12 Lekcja muzyki. Podręcznik do klasy siódmej. M. Gromek, G. Kilbach
wyd. Nowa Era
13 Religia. Spotkanie ze słowem. wyd. Księgarnia
¶w. Wojciecha, Poznań