Plan lekcji w roku szkolnym 2017/2018 

obowiązuje od 2 kwietnia 2018 r.

Klasa I a
wychowawca mgr B. Łukomska

lekcjaponiedziałekwtorekśrodaczwartekpiątek
1800-845edu20edu. inf.6edu20edu20edu20
2855-940wfsalaedu20wfsalaedu20edu20
3955-1040edu20edu20edu20edu20j. angielski20
41050-1135edu20j. angielski20religia20edu20religia20
51150-1235-------z.kreat.20edu20wfsala-------
61245-1330-----------------------------------
71330-1425-----------------------------------
81430-1515-----------------------------------

Klasa I b
wychowawca mgr M. Paszczyńska

lekcjaponiedziałekwtorekśrodaczwartekpiątek
1800-845edu17edu17j. angielski17edu17edu17
2855-940wfsalaedu17wfsalaedu17edu17
3955-1040edu17edu17religia17edu inf6religia17
41050-1135edu17z. kreat.17edu17edu17edu17
51150-1235-------j. angielski17edu17wfsala-------
61245-1330--------------------------------------
71330-1425--------------------------------------
81430-1515--------------------------------------

Klasa I c
wychowawca mgr D. Rosochowata

lekcjaponiedziałekwtorekśrodaczwartekpiątek
1800-845j. angielskiIIreligiaIIz. kreat.IIwfsalaeduII
2855-940eduIIwfsalaj. angielskiIIeduIIeduII
3955-1040eduIIeduIIeduIIeduIIeduII
41050-1135religiaIIeduIIeduIIeduIIeduII
51150-1235eduII--------------edu inf6wfsala
61245-1330-----------------------------------
71330-1425-----------------------------------
81430-1515-----------------------------------

Klasa II a
wychowawca mgr D. Busse

lekcjaponiedziałekwtorekśrodaczwartekpiątek
1800-845zaj. komp6eduIVeduIVwfsalareligiaIV
2855-940eduIVwfsalaeduIVeduIVeduIV
3955-1040eduIVeduIVeduIVeduIVj. angielskiIV
41050-1135eduIVj. angielskiIVeduIVeduIVeduIV
51150-1235religiaIV--------------eduIVwfsala
61245-1330-----------------------------------
71330-1425-----------------------------------
81430-1515-----------------------------------

Klasa III a
wychowawca mgr B. Sikora

lekcjaponiedziałekwtorekśrodaczwartekpiątek
1800-845religia21edu21edu21j. agnielski21wfsala
2855-940edu21edu21religia21edu21edu21
3955-1040edu21edu21edu21wfsalaedu21
41050-1135edu21wfsalaedu21edu21edu21
51150-1235zaj. komp.6j. agnielski21ZS21edu21ZS21
61245-1330-----------------------------------
71330-1425-----------------------------------
81430-1515-----------------------------------

Klasa III b
wychowawca mgr P. Rychlik

lekcjaponiedziałekwtorekśrodaczwartekpiątek
1800-845edu16wfsalawfsalareligia16edu16
2855-940religia16j. angielski16edu16edu16edu16
3955-1040wfsalaedu16zaj. komp.6edu16edu16
41050-1135j. angielski16edu16edu16edu16edu16
51150-1235edu16edu16-------edu16-------
61245-1330--------------------------------------
71330-1425--------------------------------------
81430-1515--------------------------------------

Klasa III c
wychowawca mgr M. Banasiak

lekcjaponiedziałekwtorekśrodaczwartekpiątek
1800-845edu15wfsalawfsalaedu15edu15
2855-940edu15edu15edu15edu15j. angielski15
3955-1040wfsalaedu15edu15edu15edu15
41050-1135zaj. komp.6edu15edu15j. angielski15edu15
51150-1235--------------religia15edu15religia15
61245-1330-----------------------------------
71330-1425-----------------------------------
81430-1515-----------------------------------

Klasa III d
wychowawca mgr B. Fobka

lekcjaponiedziałekwtorekśrodaczwartekpiątek
1800-845edu19zaj. komp.6religia19wf19wfsala
2855-940edu19edu19j. angielski19edu19edu19
3955-1040religia19edu19edu19edu19edu19
41050-1135edu19wfsalaedu19edu19j. angielski19
51150-1235edu19--------------edu19edu19
61245-1330-----------------------------------
71330-1425-----------------------------------
81430-1515-----------------------------------

Klasa IVa
wychowawca mgr K. Kalisz

lekcjaponiedziałekwtorekśrodaczwartekpiątek
1800-845zaj. z wych.13matematyka10j. polski4wfhsinformatyka6/11
2855-940matematyka7historia3matematyka10wfhsreligia13
3955-1040j. polski4j. polski4muzyka13j. polski4wfsala
41050-1135wfsalaprzyroda7j. angielski13przyroda7matematyka9
51150-1235j. angielski13religia9technika12plastyka25j. polski4
61245-1330j. niemiecki12-------wdż10z. kreat.9j. angielski13
71330-1425-----------------------------------
81430-1515-----------------------------------

Klasa IVb
wychowawca mgr I. Piotrowska

lekcjaponiedziałekwtorekśrodaczwartekpiątek
1800-845j. polski4j. polski4informatyka6/11wfhsj. polski4
2855-940historia4przyroda7przyroda5wfhsmatematyka10
3955-1040matematyka10matematyka10j. polski4muzyka13wfsala
41050-1135wfsalatechnika12j. angielski14matematyka10zaj. z wych.10
51150-1235j. angielski14religia12z. kreat.10j. polski4plastyka25
61245-1330j. niemiecki12----------religia13wdż8j. angielski14
71330-1425--------------------------------------
81430-1515--------------------------------------

Klasa IV c
wychowawca mgr M. Ptak

lekcjaponiedziałekwtorekśrodaczwartekpiątek
1800-845matematyka9religia14matematyka9matematyka9wfhs
2855-940muzyka12matematyka9historia3wfsalawfhs
3955-1040j. polski2j. angielski14j. angielski14j. angielski14j. polski4
41050-1135technika12j. polski3religia12j. polski13informatyka6/11
51150-1235plastyka25wfsalaprzyroda5zaj. z wych.14z. kreat.10
61245-1330wdż8-------j. polski4przyroda7j. niemiecki12
71330-1425-----------------------------------
81430-1515-----------------------------------

Klasa IV d
wychowawca mgr M. Kaźmierczak

lekcjaponiedziałekwtorekśrodaczwartekpiątek
1800-845matematyka1przyroda1matematyka1muzyka1whs
2855-940przyroda1matematyka1informatyka6/11wfsalawhs
3955-1040religia1j.angielski1j. angielski1j. angielski1technika1
41050-1135j. polski4j. polski4j. polski4j. polski4j. polski4
51150-1235zaj. z wych.1wfsalahistoria4matematyka1z. kreat.1
61245-1330-----1religia12plastyka25-------j. niemiecki12
71330-1425-----------------------------------
81430-1515-----------------------------------

Klasa V a
wychowawca mgr M. Ryżek

lekcjaponiedziałekwtorekśrodaczwartekpiątek
1800-845historia3wfhsmuzyka13j. polski7matematyka9
2855-940j. angielski14wfhsj. angielski14matematyka10j. polski2
3955-1040matematyka9zaj. komp.6/11religia8zaj. z wych8zaj. techn.12
41050-1135przyroda7matematyka9matematyka9wfsalawfsala
51150-1235j. polski3j. polski3j. polski3przyroda7religia12
61245-1330-------wdż8przyroda7j. angielski14plastyka25
71330-1425---------------------j. niemiecki13-------
81430-1515-----------------------------------

Klasa V b
wychowawca mgr M. Rychlik

lekcjaponiedziałekwtorekśrodaczwartekpiątek
1800-845j. polski8wfhsj. angielski14historia3matematyka10
2855-940matematyka10wfhsmuzyka13j. angielski13zaj. komp.6/11
3955-1040j. angielski14religia3matematyka10matematyka10przyroda7
41050-1135religia13plastyka25j. polski3wfsalawfsala
51150-1235zaj. z wych.12matematyka10przyroda7j. polski3j. polski3
61245-1330-------j. polski2zaj. techn.12przyroda5-------
71330-1425-------wdż8-------j. nimiecki13-------
81430-1515--------------------------------------

Klasa VI a
wychowawca mgr M. Zwolińska-Wojewoda

lekcjaponiedziałekwtorekśrodaczwartekpiątek
1800-845religia14j. angielski13wfhsj. polski8historia3
2855-940j. angielski13muzyka12wfhsj. polski8matematyka9
3955-1040przyroda7matematyka13matematyka9zaj. techn.12religia13
41050-1135plastyka25j. polski8zaj. komp.6/11historia3przyroda7
51150-1235j. polski8przyroda7j. polski8matematyka9j. polski8
61245-1330matematyka9wfsalazaj. z wych.9j. angielski13wfsala
71330-1425--------------j. niemiecki2-----7-------
81430-1515-----------------------------------

Klasa VI b
wychowawca mgr M. Mikołajczak

lekcjaponiedziałekwtorekśrodaczwartekpiątek
1800-845przyroda2muzyka2wfhsmatematyka2przyroda2
2855-940j. polski2religia2wfhsj. polski2historia3
3955-1040historia3j. polski2j. polski2j. polski2matematyka2
41050-1135j. angielski2matematyka2przyroda2plastyka2j. polski2
51150-1235matematyka2zaj. techn.2j. angielski2j. angielski2zaj. komp.6/11
61245-1330religia2wfsalamatematyka2-------wfsala
71330-1425zaj. z wych.2-----2j. niemiecki2--------------
81430-1515--------------------------------------

Klasa VII a
wychowawca mgr G. Wróbel-Grzegorek

lekcjaponiedziałekwtorekśrodaczwartekpiątek
1800-845wfhschemia5historia3chemia5geografia5
2855-940wfhsmatematyka10geografia7muzyka14j. angielski14
3955-1040j. polski8j. polski8wfsalahistoria3matematyka9
41050-1135matematyka9informatyka6/11j. polski8j. polski8j. polski8
51150-1235biologia7wfsalamatematyka9religia13j. niemiecki13
61245-1330fizyka5j. niemiecki25j. angielski14plastyka25fizyka5
71330-1425j. angielski14zaj. z wych. 7religia14biologia7zaw.14
81430-1515-----------------------------------

Klasa VII b
wychowawca mgr S. Szymczak

lekcjaponiedziałekwtorekśrodaczwartekpiątek
1800-845muzyka12matematyka9geografia7j. angielski13/14j. angielski13/14
2855-940matematyka9chemia5matematyka9matematyka9j. polski8
3955-1040wfsalawfhshistoria3chemia5historia3
41050-1135j. polski8wfhsbiologia7informatyka6/11fizyka5
51150-1235fizyka5j. polski8religia13j. polski8biologia7
61245-1330zaj. z wych.7j. angielski13/14j. polski8wfsalageografia7
71330-1425j. niemiecki12j. niemiecki13plastyka25religia13j. niemiecki13
81430-1515-----------------j. niemiecki13zaw14-------