Plan lekcji w roku szkolnym 2017/2018 

obowiązuje od 2 stycznia 2018 r.

Klasa I a
wychowawca mgr B. Łukomska

lekcja poniedziałek wtorek środa czwartek piątek
1 800-845 edu 20 edu. inf. 6 edu 20 edu 20 edu 20
2 855-940 wf sala edu 20 wf sala edu 20 edu 20
3 955-1040 edu 20 j. angielski 20 edu 20 edu 20 j. angielski 20
4 1050-1135 edu 20 edu 20 religia 20 edu 20 religia 20
5 1150-1235 z. kreat. 20 wf sala edu 20 ----- -- ----- --
6 1245-1330 ----- -- ----- -- ----- -- ----- -- ----- --
7 1330-1425 ----- -- ----- -- ----- -- ----- -- ----- --
8 1430-1515 ----- -- ----- -- ----- -- ----- -- ----- --

Klasa I b
wychowawca mgr M. Paszczyńska

lekcja poniedziałek wtorek środa czwartek piątek
1 800-845 edu 17 edu 17 j. angielski 17 edu 17 edu 17
2 855-940 wf sala j. angielski 17 wf sala edu 17 edu 17
3 955-1040 edu 17 edu 17 religia 17 edu inf 6 religia 17
4 1050-1135 edu 17 edu 17 edu 17 edu 17 edu 17
5 1150-1235 ----- -- wf sala edu 17 z. kreat. 17 ----- --
6 1245-1330 ----- -- ----- ----- ----- -- ----- -- ----- --
7 1330-1425 ----- -- ----- ----- ----- -- ----- -- ----- --
8 1430-1515 ----- -- ----- ----- ----- -- ----- -- ----- --

Klasa I c
wychowawca mgr D. Rosochowata

lekcja poniedziałek wtorek środa czwartek piątek
1 800-845 j. angielski II religia II z. kreat. II wf sala edu II
2 855-940 edu II wf sala j. angielski II edu II edu II
3 955-1040 edu II edu II edu II edu II edu II
4 1050-1135 religia II edu II edu II edu II edu II
5 1150-1235 ----- -- ----- -- edu II edu inf 6 wf sala
6 1245-1330 ----- -- ----- -- ----- -- ----- -- ----- --
7 1330-1425 ----- -- ----- -- ----- -- ----- -- ----- --
8 1430-1515 ----- -- ----- -- ----- -- ----- -- ----- --

Klasa II a
wychowawca mgr D. Busse

lekcja poniedziałek wtorek środa czwartek piątek
1 800-845 zaj. komp 6 edu IV edu IV wf sala religia IV
2 855-940 edu IV wf sala edu IV edu IV edu IV
3 955-1040 edu IV j. angielski IV edu IV edu IV j. angielski IV
4 1050-1135 edu IV edu IV edu IV edu IV edu IV
5 1150-1235 religia IV ----- -- ----- -- edu IV wf sala
6 1245-1330 ----- -- ----- -- ----- -- ----- -- ----- --
7 1330-1425 ----- -- ----- -- ----- -- ----- -- ----- --
8 1430-1515 ----- -- ----- -- ----- -- ----- -- ----- --

Klasa III a
wychowawca mgr B. Sikora

lekcja poniedziałek wtorek środa czwartek piątek
1 800-845 religia 21 edu 21 edu 21 j. agnielski 21 wf sala
2 855-940 edu 21 edu 21 religia 21 edu 21 edu 21
3 955-1040 edu 21 edu 21 edu 21 wf sala edu 21
4 1050-1135 edu 21 wf sala edu 21 edu 21 edu 21
5 1150-1235 zaj. komp. 6 j. agnielski 21 ZS 21 edu 21 ZS 21
6 1245-1330 ----- -- ----- -- ----- -- ----- -- ----- --
7 1330-1425 ----- -- ----- -- ----- -- ----- -- ----- --
8 1430-1515 ----- -- ----- -- ----- -- ----- -- ----- --

Klasa III b
wychowawca mgr P. Rychlik

lekcja poniedziałek wtorek środa czwartek piątek
1 800-845 edu 16 wf sala wf sala religia 16 j. angielski 16
2 855-940 religia 16 j. angielski 16 edu 16 edu 16 edu 16
3 955-1040 wf sala edu 16 zaj. komp. 6 edu 16 edu 16
4 1050-1135 edu 16 edu 16 edu 16 edu 16 edu 16
5 1150-1235 edu 16 edu 16 ----- -- edu 16 ----- --
6 1245-1330 ----- -- ----- ----- ----- -- ----- -- ----- --
7 1330-1425 ----- -- ----- ----- ----- -- ----- -- ----- --
8 1430-1515 ----- -- ----- ----- ----- -- ----- -- ----- --

Klasa III c
wychowawca mgr M. Banasiak

lekcja poniedziałek wtorek środa czwartek piątek
1 800-845 edu 15 wf sala wf sala edu 15 edu 15
2 855-940 edu 15 edu 15 edu 15 j. angielski 15 j. angielski 15
3 955-1040 wf sala edu 15 edu 15 edu 15 edu 15
4 1050-1135 zaj. komp. 6 edu 15 edu 15 edu 15 edu 15
5 1150-1235 ----- -- ----- -- religia 15 edu 15 religia 15
6 1245-1330 ----- -- ----- -- ----- -- ----- -- ----- --
7 1330-1425 ----- -- ----- -- ----- -- ----- -- ----- --
8 1430-1515 ----- -- ----- -- ----- -- ----- -- ----- --

Klasa III d
wychowawca mgr B. Fobka

lekcja poniedziałek wtorek środa czwartek piątek
1 800-845 edu 19 edu 19 religia 19 zaj. komp. 6 wf sala
2 855-940 edu 19 edu 19 j. angielski 19 edu 19 edu 19
3 955-1040 religia 19 edu 19 edu 19 wf sala edu 19
4 1050-1135 edu 19 wf sala edu 19 edu 19 j. angielski 19
5 1150-1235 edu 19 ----- -- ----- -- edu 19 edu 19
6 1245-1330 ----- -- ----- -- ----- -- ----- -- ----- --
7 1330-1425 ----- -- ----- -- ----- -- ----- -- ----- --
8 1430-1515 ----- -- ----- -- ----- -- ----- -- ----- --

Klasa IVa
wychowawca mgr K. Kalisz

lekcja poniedziałek wtorek środa czwartek piątek
1 800-845 zaj. z wych. 13 matematyka 10 j. polski 4 wf hs informatyka 6/11
2 855-940 matematyka 7 historia 3 matematyka 10 wf hs religia 13
3 955-1040 j. polski 4 j. polski 4 muzyka 13 przyroda 7 wf sala
4 1050-1135 wf sala przyroda 7 j. angielski 13 j. polski 4 matematyka 9
5 1150-1235 j. angielski 13 religia 9 technika 12 plastyka 25 j. polski 4
6 1245-1330 j. niemiecki 12 ----- -- ----- -- z. kreat. 9 j. angielski 13
7 1330-1425 ----- -- ----- -- ----- -- ----- -- ----- --
8 1430-1515 ----- -- ----- -- ----- -- ----- -- ----- --

Klasa IVb
wychowawca mgr I. Piotrowska

lekcja poniedziałek wtorek środa czwartek piątek
1 800-845 j. polski 4 j. polski 4 informatyka 6/11 wf hs j. polski 4
2 855-940 historia 4 przyroda 7 przyroda 5 wf hs matematyka 10
3 955-1040 matematyka 10 religia 14 j. polski 4 muzyka 13 wf sala
4 1050-1135 wf sala matematyka 10 j. angielski 14 matematyka 10 zaj. z wych. 10
5 1150-1235 j. angielski 14 technika 12 z. kreat. 10 j. polski 4 plastyka 25
6 1245-1330 j. niemiecki 12 ----- ----- religia 13 ----- -- j. angielski 14
7 1330-1425 ----- -- ----- ----- ----- -- ----- -- ----- --
8 1430-1515 ----- -- ----- ----- ----- -- ----- -- ----- --

Klasa IV c
wychowawca mgr M. Ptak

lekcja poniedziałek wtorek środa czwartek piątek
1 800-845 matematyka 9 religia 14 matematyka 9 przyroda 7 wf hs
2 855-940 muzyka 12 matematyka 9 j. polski 2 matematyka 9 wf hs
3 955-1040 j. polski 2 historia 3 j. angielski 14 j. angielski 14 j. polski 4
4 1050-1135 technika 12 j. polski 3 religia 12 j. polski 3 informatyka 6/11
5 1150-1235 plastyka 25 j. angielski 14 przyroda 5 zaj. z wych. 14 z. kreat. 10
6 1245-1330 ----- -- ----- -- wf sala wf sala j. niemiecki 12
7 1330-1425 ----- -- ----- -- ----- -- ----- -- ----- --
8 1430-1515 ----- -- ----- -- ----- -- ----- -- ----- --

Klasa IV d
wychowawca mgr M. Kaźmierczak

lekcja poniedziałek wtorek środa czwartek piątek
1 800-845 matematyka 1 przyroda 1 matematyka 1 muzyka 1 w hs
2 855-940 przyroda 1 matematyka 1 informatyka 6/12 j. polski 4 w hs
3 955-1040 religia 1 plastyka 1 j. angielski 1 j. angielski 1 technika 1
4 1050-1135 j. polski 4 j. polski 4 j. polski 4 religia 1 j. polski 4
5 1150-1235 zaj. z wych. 1 j. angielski 1 historia 4 matematyka 1 z. kreat. 1
6 1245-1330 wdż 1 ----- -- wf sala wf sala j. niemiecki 12
7 1330-1425 ----- -- ----- -- ----- -- ----- -- ----- --
8 1430-1515 ----- -- ----- -- ----- -- ----- -- ----- --

Klasa V a
wychowawca mgr M. Ryżek

lekcja poniedziałek wtorek środa czwartek piątek
1 800-845 historia 3 wf hs muzyka 13 j. polski 3 matematyka 9
2 855-940 j. angielski 14 wf hs j. angielski 14 matematyka 10 j. polski 2
3 955-1040 matematyka 9 zaj. komp. 6/11 zaj. techn. 12 religia 8 zaj. z wych. 8
4 1050-1135 przyroda 7 matematyka 9 matematyka 9 wf sala wf sala
5 1150-1235 j. polski 3 j. polski 3 j. polski 3 przyroda 7 religia 12
6 1245-1330 ----- -- ----- -- przyroda 7 j. angielski 14 plastyka 25
7 1330-1425 ----- -- ----- -- ----- -- j. niemiecki 13 ----- --
8 1430-1515 ----- -- ----- -- ----- -- ----- -- ----- --

Klasa V b
wychowawca mgr M. Rychlik

lekcja poniedziałek wtorek środa czwartek piątek
1 800-845 j. polski 8 wf hs j. angielski 14 j. angielski 14 matematyka 10
2 855-940 matematyka 10 wf hs muzyka 13 historia 3 zaj. komp. 6/11
3 955-1040 j. angielski 14 matematyka 10 matematyka 10 matematyka 10 przyroda 7
4 1050-1135 religia 13 plastyka 25 j. polski 3 wf sala wf sala
5 1150-1235 zaj. z wych. 12 religia 10 przyroda 7 j. polski 3 j. polski 3
6 1245-1330 ----- -- j. polski 2 zaj. techn. 12 przyroda 5 ----- --
7 1330-1425 ----- -- ----- ----- ----- -- j. nimiecki 13 ----- --
8 1430-1515 ----- -- ----- ----- ----- -- ----- -- ----- --

Klasa VI a
wychowawca mgr M. Zwolińska-Wojewoda

lekcja poniedziałek wtorek środa czwartek piątek
1 800-845 religia 14 j. angielski 13 wf hs j. polski 8 historia 3
2 855-940 historia 3 muzyka 12 wf hs j. polski 8 matematyka 9
3 955-1040 j. angielski 13 matematyka 13 matematyka 9 zaj. techn. 12 religia 13
4 1050-1135 plastyka 25 j. polski 8 zaj. komp. 6/11 przyroda 7 przyroda 7
5 1150-1235 j. polski 8 przyroda 7 j. polski 8 matematyka 9 j. polski 8
6 1245-1330 matematyka 9 wf sala zaj. z wych. 9 j. angielski 13 wf sala
7 1330-1425 ----- -- ----- -- j. niemiecki 2 wdż 7 ----- --
8 1430-1515 ----- -- ----- -- ----- -- ----- -- ----- --

Klasa VI b
wychowawca mgr M. Mikołajczak

lekcja poniedziałek wtorek środa czwartek piątek
1 800-845 przyroda 2 muzyka 2 wf hs matematyka 2 przyroda 2
2 855-940 j. polski 2 j. polski 2 wf hs j. polski 2 historia 3
3 955-1040 historia 3 zaj. z wych. 2 j. polski 2 j. polski 2 matematyka 2
4 1050-1135 j. angielski 2 religia 2 przyroda 2 plastyka 2 j. polski 2
5 1150-1235 matematyka 2 matematyka 2 j. angielski 2 j. angielski 2 zaj. komp. 6/11
6 1245-1330 religia 2 wf sala matematyka 2 ----- -- wf sala
7 1330-1425 zaj. techn. 2 wdż 2 j. niemiecki 2 ----- -- ----- --
8 1430-1515 ----- -- ----- ----- ----- -- ----- -- ----- --

Klasa VII a
wychowawca mgr G. Wróbel-Grzegorek

lekcja poniedziałek wtorek środa czwartek piątek
1 800-845 wf hs chemia 5 historia 3 chemia 5 geografia 5
2 855-940 wf hs matematyka 10 geografia 7 muzyka 13 j. angielski 14
3 955-1040 j. polski 8 j. polski 8 wf sala historia 3 matematyka 9
4 1050-1135 matematyka 9 informatyka 6/11 j. polski 8 j. polski 8 j. polski 8
5 1150-1235 biologia 7 j. niemiecki 13 matematyka 9 wf sala j. niemiecki 13
6 1245-1330 fizyka 5 plastyka 25 j. angielski 14 biologia 7 fizyka 5
7 1330-1425 j. angielski 14 zaj. z wych. 7 religia 14 religia 10 wdż 7
8 1430-1515 ----- -- ----- -- ----- -- ----- -- ----- --

Klasa VII b
wychowawca mgr S. Szymczak

lekcja poniedziałek wtorek środa czwartek piątek
1 800-845 muzyka 12 matematyka 9 geografia 7 matematyka 9 zaj. z wych. 7
2 855-940 matematyka 9 chemia 5 matematyka 9 informatyka 6/11 j. polski 8
3 955-1040 geografia 7 wf hs historia 3 chemia 5 historia 3
4 1050-1135 j. polski 8 wf hs biologia 7 j. angielski 13/14 fizyka 5
5 1150-1235 fizyka 5 j. polski 8 wf sala j. polski 8 biologia 7
6 1245-1330 j. angielski 13/14 j. angielski 13/14 j. polski 8 religia 10 religia 7
7 1330-1425 j. niemiecki 12 j. niemiecki 13 plastyka 25 wf sala j. niemiecki 13
8 1430-1515 ----- -- ----- ----- j. niemiecki 13 wdż 7 ----- --