REGULAMIN KONKURSU

I. Organizator konkursu:
Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa im. Kazimierza Wielkiego w Wieleniu.

II. Cele konkursu:
- rozwijanie spostrzegawczości, procesów kojarzenia, uogólniania i porównywania
- wykrywanie uzdolnień wśród dzieci, inspirowanie i rozwijanie zainteresowań
- kształtowanie umiejętności logicznego myślenia.

III. Przedmiot konkursu:
Przedmiotem konkursu będą treści zadań dotyczące: klasyfikowania, porównywania, uogólniania - ćwiczące refleks, pomysłowość i wyobraźnię twórczą.
Tematyka zadań nie będzie zawierała typowych treści objętych programem nauczania.

IV. Forma konkursu:
Konkurs będzie składał się z dwóch części:
- pierwsza część trwać będzie pięć tygodni. Uczniowie udzielać będą odpowiedzi w formie elektronicznej do zadań umieszczonych na stronie internetowej szkoły. Zadania ukazywać się będą w każdy poniedziałek. Uczniowie przez tydzień będą mieli szanse do udzielania odpowiedzi.
- w drugiej części uczniowie w piątym tygodniu przystąpią do rozwiązania testu w szkole.

V. Uczestnicy:
Chętni uczniowie z klas IV - VIII.

VI. Zgłoszenia:
Aby wziąć udział w konkursie należy zgłosić się do nauczyciela informatyki p. Macieja Sosnowskiego po identyfikator. Będzie on podstawą do wzięcia udziału w konkursie i późniejszej identyfikacji. Każdy uczestnik jest odpowiedzialny za dopilnowanie swojego identyfikatora tak, aby inni uczestnicy nie mogli odpowiadać za niego. Na pytania do testu uczestnik może wysłać odpowiedź tylko raz.

VII. Terminy:
Tydzień 1 18.02.2019r. - 24.12.2019r.
Tydzień 2 25.02.2019r. - 03.03.2019r.
Tydzień 3 11.03.2019r. - 17.03.2019r.
Tydzień 4 18.03.2019r. - 24.03.2019r.
Tydzień 5 25.03.2019r. - 31.03.2019r.
02.04.2019r. - test w klasie.

VIII. Nagrody
Przewidziano nagrody za I, II, III miejsce.


Zadania

Tydzień II
Tydzień III
Tydzień IV
Tydzień V - ostatni