REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU
KULTUROWO-JĘZYKOWEGO
edycja VIII: Londyn i Berlin

 1. Konkurs jest VIII edycją szkolnego konkursu wiedzy o kulturze, zwyczajach i życiu codziennym mieszkańców krajów anglojęzycznych oraz niemieckojęzycznych.
 2. Ta edycja ma na celu szczególne zainteresowanie uczniów Londynem i Berlinem - miejscami wartymi zobaczenia, słynnymi mieszkańcami, etc.
 3. Konkurs rozpoczyna się w poniedziałek 05-02-2018 i trwa przez kolejnych 6 tygodni.
 4. W każdy poniedziałek, w okresie trwania konkursu na stronie internetowej szkoły umieszczona zostanie lista 5 pytań (3 w języku polskim i 2 w języku obcym) dotyczących Londynu i Berlina (ogółem 30 pytań). (Każdy uczestnik konkursu odpowiada na 3 pytania w języku polskim oraz na 2 pytania w wybranym przez siebie języku obcym - angielskim lub niemieckim. O wybranym języku należy poinformować organizatorów podczas zapisów do konkursu).
 5. Każdy uczestnik konkursu otrzyma pseudonim.
 6. Uczestnicy konkursu udzielają odpowiedzi na pytania za pomocą formularza on-line (termin nadsyłania odpowiedzi - piątek danego tygodnia).
 7. Wyniki poszczególnych etapów będą umieszczane na stronie internetowej szkoły. Za każdą poprawną odpowiedź przyznany zostanie 1 punkt (max 30 pkt).
 8. Po 6 tygodniach zostanie przeprowadzony test wiedzy o Londynie i Berlinie (max 30 pkt), skonstruowany w oparciu o informacje uzyskane w trakcie trwania konkursu. Termin testu zostanie podany.
 9. W ciągu trwania konkursu można uzyskać maksymalnie 60 punktów (30 za cotygodniowe rundy i 30 za test końcowy). Zdobywcą pierwszego miejsca zostaje uczeń z największą liczbą punktów.
 10. Konkurs skierowany jest dla uczniów klas IV-VII.
 11. Termin testu końcowego oraz rozstrzygnięcia zostanie podany na stronie internetowej szkoły w 6 tygodniu trwania konkursu.

Na zwycięzców czekają nagrody!

ORGANIZATORZY:
mgr Krystyna Kalisz
mgr Karolina Schwarz
mgr Maciej Sosnowski


Tydzień 1 udziel odpowiedźi online