KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO
2017/2018

Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno -wychowawczych 4 września 2017 r.
(podstawa prawna: § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego - Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)
Zimowa przerwa świąteczna 23 - 31 grudnia 2017 r.
(podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego - Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)
Koniec I półrocza 28.01.2018 r.
Początek II półrocza 29.01.2018 r.
Ferie zimowe 12 lutego do 25 lutego 2018 r.
(podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego - Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn.zm.)
Wiosenna przerwa świąteczna 29 marca - 3 kwietnia 2018 r.
(podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego - Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)
Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno - wychowawczych 2 maja 2018 r.
1 czerwca 2018 r.

(podstawa prawna: : § 5 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 5 października 2010r. w sprawie organizacji roku szkolnego)
Dzień Dziecka
Dzień wolny od zajęć dydaktycznych.
11 czerwca 2018 r.
podstawa prawna: : § 5 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 5 października 2010r. w sprawie organizacji roku szkolnego)
Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno - wychowawczych 22 czerwca 2018 r.
(podstawa prawna: § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego - Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)
Ferie letnie 23 czerwca - 31 sierpnia 2018 r.
(podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego - Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)