Informacje dla rodziców

Statut

Druki do pobrania


Karta zapisu do świetlicy
Karta zgłoszenia do klasay I spoza obwodu
Karta zgłoszenia do klasy I
Karta zgłoszenia do szkoły klasy II - VII
Oświadczenie religia - etyka
Wniosek o kształcenie specjalne
Wniosek o nauczanie indywidualne
Wniosek o całkowite zwolnienie z zajęć wychowania fizycznego
Wniosek o częściowe zwolnienie z zajęć wychowania fizycznego

Ubezpieczenie uczniów


Ubezpieczenie ucznia nie jest obowiązkowe. Ubezpieczenie w roku szkolnym 2017/2018 wynosi:
pierwsze dziecko - 100% czyli 38 zł
drugie i kolejne dziecko w rodzinie - 50% czyli 19 złZakres ubezpieczenia
INFORMACJA - sposoby zgłaszania roszczeń INTERRISK.
Ogólne warunki ubezpieczenia EDU PLUS
Opis ubezpieczenia
Graficzna instrukcja zgłaszania szkody przez zgłoszenie internetowe.
Druk zgłoszenia
Tabela norm oceny procentowej uszczerbu na zdrowiu