Bezpieczna droga do i ze szkoły

Spotkania klas 1 z policjantami w ramach ogólnopolskiej akcji „Bezpieczna droga do i ze szkoły”