Statut - tekst jednolity październik 2022

Zmiany w statucie z dnia 30.08.2023 r.