II Dyktando o Pióro Dyrektora Szkoły - druga edycja rozstrzygnięta!

22 lutego 2021 roku z okazji Dnia Języka Ojczystego w Szkole Podstawowej im. Kazimierza Wielkiego w Wieleniu uczniowie klas IV - VIII mieli możliwość sprawdzenia swoich umiejętności ortograficznych, biorąc udział w II Dyktandzie o Pióro Dyrektora Szkoły. Celem konkursu było propagowanie zasad poprawnej polszczyzny, sprawdzenie umiejętności pamięciowego pisania ze słuchu oraz znajomości zasad ortograficznych, wykorzystywanych w tekście pisanym.

Brak możliwości spotykania się w szkolnej rzeczywistości nie przeszkodził uczniom i nauczycielom w dobrej zabawie. Dzieci musiały zmierzyć się z trudnym zadaniem, bowiem, by zostać tegorocznym mistrzem ortografii i zdobyć statuetkę - Pióro Dyrektora Szkoły - należało pokonać swoją wiedzą trzydzieścioro uczestników.

Miło nam poinformować, iż zwycięzcą drugiej edycji Dyktanda o Pióro Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 im. Kazimierza Wielkiego w Wieleniu został

Mateusz Witka z klasy VIII a .

Na ortograficznym podium stanęli również:
II miejsce: Zofia Grzebyta, klasa VIII a, Krzysztof Chabowski- klasa IV a, Angelika Leczkowska - klasa VIII a
III miejsce: Aleksandra Grzebyta - klasa VII a , Amelia Spychalska - klasa IV a, Wyróżnienia: Wiktoria Kaszkowiak, klasa VIIb, Tatiana Lembicza, klasa V a, Kornelia Siekierska, klasa VIII a.

Gratulujemy zwycięzcom! Pozostałym uczniom dziękujemy za dobrą zabawę!

Magdalena Ryżek, Aneta Rutkowska - Forma, Martyna Drab