Wystawka prac uczniowskich pt. "Człowiek - skóra i elementy szkieletu".