NARODOWY PROGRAM ROZWOJU CZYTELNICTWA

Nasza szkoła przystąpiła w tym roku do Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.

Program ten ma na celu rozwijanie zainteresowań uczniów poprzez promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży. Cele programu obejmują zakup nowości wydawniczych, uatrakcyjnienie księgozbioru, wzmocnienie potencjału i roli biblioteki szkolnej.

Na zakup książek otrzymaliśmy 15000 zł (12000 zł dotacji oraz 3000 zł jako wkład własny organu prowadzącego). Jest to ogromne wsparcie finansowe dla naszej biblioteki i dla całej szkoły.

Księgozbiór naszej biblioteki wzbogacił się o pokaźną liczbę nowych tytułów.

Dzięki pozyskanym środkom finansowym zakupiliśmy 945 pozycji. Na liście znalazły się nowe lektury szkolne, książki przygodowe, obyczajowe, historyczne, fantastyka, baśnie, legendy, książki przyrodnicze, książki o tematyce sportowej, audiobooki – dla każdego coś interesującego.

Zakupione z dotacji książki mają specjalne oznaczenia. Jest to skrót od ministerialnej dotacji: NPRCz.

Błyszczące, kolorowe, pachnące farbą drukarską, książki kuszące swoimi tajemnicami – już są zaksięgowane i czekają na Was na półkach w bibliotece.

Mamy nadzieję, że czytelników nam nie zabraknie.

Zapraszamy do szkolnej biblioteki i zachęcamy wszystkich do czytania!

Lista książek