Wystawa „Nasze zainteresowania i pasje”.

W dniu 18 lutego b.r. w naszej szkole miała miejsce wystawa pt. ,,Nasze zainteresowania i pasje". Celem wystawy było pokazanie zbiorów gromadzonych przez uczniów oraz zaprezentowanie zdolności sportowych, artystycznych i manualnych swoim kolegom i koleżankom. W przedsięwzięcie zaangażowało się 43 uczniów z kl. I-VIII.
Magdalena Mikołajczak