ZIMOWE PTAKOLICZENIE w naszej szkole.

Zimowe Ptakoliczenie to 16 edycja, która odbywa się zawsze w ostatni weekend stycznia w Polsce. Jest coroczną akcją, w czasie której każdy może notować, ilu przedstawicieli którego gatunku odwiedza miejsca bliskie zamieszkania człowieka. W tym roku do akcji mogły włączyć się również szkoły. Celem ptasiej akcji jest skupienie się na tych gatunkach, które zimą można spotkać najbliżej. Poznać ich potrzeby bytowe i korzystny wpływ na życie człowieka. Dzięki wynikom dostarczanym przez uczestniczących, tworzone są zestawienia najliczniej spotykanych o tej porze ptaków.

W tym roku do akcji włączyła się nasza szkoła. W ramach warsztatów otwartych odbyły się zajęcia, podczas których uczniowie dowiedzieli się o rodzajach budek lęgowych oraz samodzielnie tworzyli budki lęgowe typu półotwartego wykorzystując materiały z recyklingu. Następnie grupa miłośników ptaków udała się na ornitologiczny spacer. Zajęcia przeprowadziły Magdalena Mikołajczak i Elżbieta Snella.

M. Mikołajczak