Bezpieczna droga do szkoły

13 września w Szkole Podstawowej nr 1 im. Kazimierza Wielkiego w Wieleniu odbyły się pogadanki na temat bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Uczniowie klas I, klasy IVa oraz uczniowie klasy IV-VIII oddziału specjalnego podczas spotkania z policjantami dowiedzieli się m.in. jak bezpiecznie przechodzić przez jezdnię, dlaczego odblaski mają znaczenie, jakie są numery alarmowe. Podczas spotkania policjant przestrzegał dzieci przed kontaktami z obcymi osobami, które mogą zrobić im krzywdę. Policjanci pokazali uczniom akcesoria niezbędne do pracy oraz radiowóz. Uczniowie klas I mogli sprawdzić swoją wiedzę ćwicząc przechodzenie przez jezdnię z sygnalizacją świetlną.

Ogromną niespodziankę sprawili uczniom pracownicy PSB MRÓWKA AGROBUD z Krzyża Wlkp. którzy włączyli się w działania profilaktyczne. Czapeczki odblaskowe oraz gadżety podarował im pan Mrówek z dzielnymi pomocnicami. Pan Mrówek towarzyszył również dzieciom podczas przechodzenia przez jezdnię.

Pedagog szkolny, uczniowie i wychowawcy serdecznie dziękują za przeprowadzoną akcję.

Joanna Orzechowska