Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1 im. Kazimierza Wielkiego w Wieleniu z wizytą w Niemczech.

W dniach 12-17 maja 2019 roku 25 uczniów klas VI, VII i VIII Szkoły Podstawowej nr 1 im. Kazimierza Wielkiego w Wieleniu wzięło udział w wymianie w ramach współpracy pomiędzy Gminami Kirkel i Wieleń. Miejscowość Gersheim, w której zamieszkali uczestnicy projektu, jest oddalona o 960 kilometrów od Wielenia i 3 kilometry od granicy francuskiej. Wszyscy zamieszkali w schronisku młodzieżowym Spohns House. W trakcie pobytu nasi uczniowie, wspólnie z kolegami i koleżankami z niemieckiej szkoły w Limbach, brali udział w zajęciach integracyjnych doskonaląc równocześnie umiejętność posługiwania się językiem niemieckim. Dużo opowiadano o naszym kraju, mieście i szkole. Bardzo bogaty program pobytu nie pozwalał na dłuższe chwile wytchnienia. Codziennie, oprócz zajęć w klasach i na łonie natury, uczestnicy mieli okazję poznawać okoliczne atrakcje takie jak zamek w Kirkel oraz miejscowy rezerwat biosfery. Na wszystkich ogromne wrażenie zrobiła wycieczka do Strasburga i wizyta w Parlamencie Europejskim.

Uczestnicy wymiany mogli zwiedzić jedno z piękniejszych miast Francji oraz poznać z bliska zasady funkcjonowania instytucji, w której zapadają kluczowe dla Polski, Europy i Świata decyzje. W ostatnim dniu pobytu, zgodnie z planem, miała miejsce wizyta w niemieckiej szkole, gdzie na zakończenie wszyscy zjedli pyszną pizzę. Dwunastogodzinna droga powrotna minęła bardzo szybko i z głowami pełnymi wrażeń, wszyscy zdrowi i zadowoleni wrócili do Wielenia.

Projekt dofinansowała Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży.

W maju 2020 roku w ramach tego samego projektu nasza szkoła gościć będzie grupę niemiecką.

Sławomir Szymczak