Master Szkoła – konkurs dla dzieci niepełnosprawnych

Dnia 14 maja 2019r. w naszej szkole odbył się konkurs przeznaczony dla dzieci z niepełnosprawnościami pod hasłem Master Szkoła. Uczniowie w grupach mieli za zadanie przygotować sałatki owocowe lub warzywne z wcześniej zaplanowanych produktów. Organizatorzy w planie konkursu przewidzieli utrudnienie. Lider każdej z grup musiał dobrać do swojej sałatki jeden produkt niespodziankę. Wszyscy bardzo zaangażowali się w pracę, ponieważ wiedzieli, że będzie ona oceniana prze jury. W skład komisji konkursowej wchodziły dwie uczennice oraz dwoje opiekunów. Konkurs miał na celu integrację dzieci oraz zaangażowanie rodziców. Podczas przygotowania sałatek do czynności organizacyjnych włączeni byli opiekunowie i nauczyciele uczący oraz uczennice z klasy V c.

Organizatorzy dziękują Radzie Rodziców oraz wszystkim sponsorom za pomoc w zakupie nagród oraz gadżetów w postaci fartuszków i czapek kucharskich.

Kinga Federowska
Joanna Orzechowska
Elżbieta Snella