Światowy Dzień Wody

W dniu 03.04.2019r. uczniowie z kółek zainteresowań przyrodniczo – geograficznych uczestniczyli w wycieczce edukacyjnej. Obserwacja terenu była związana z obchodzonym niedawno Światowym Dniem Wody. Za pomocą mapy najbliższej okolicy uczniowie odszukiwali rozmieszczenie wód powierzchniowych. Na podstawie wskazań kompasu sprawdzali, w którym kierunku płyną poszczególne wody w naszej okolicy: rzeka Noteć, kanały melioracyjne. Udało im się odszukać źródło wody podziemnej wypływające na powierzchnię ziemi. Uczniowie byli zaciekawieni tym zjawiskiem i próbowali udrożnić jej przepływ. Podczas spaceru pobierali próbki wody do dalszej analizy stanu czystości i zanieczyszczenia. Miłośnicy przyrody biorący udział w zajęciach apelują o świadome korzystanie z zasobów wodnych oraz codzienne dbanie o naszą planetę.

Joanna Orzechowska