CO TO ZNACZY, ŻE ROŚLINY ŻYJĄ?

Mali studenci Uniwersytetu dzieci z klasy III a realizowali kolejne zadania projektu edukacyjnego Przyroda z klasą. Na wstępie uczniowie obejrzeli film edukacyjny pt. Jak szybko rosną rośliny? oraz zebrali materiał badawczy w otoczeniu szkoły. Na zajęciach dzieci wcieliły się w role różnych elementów przyrody ożywionej i nieożywionej. Dzięki grze dydaktycznej dowiedziały się, czy wszystko, co nas otacza jest częścią przyrody oraz czy człowiek jest częścią przyrody. Uczestnicząc w zabawie ruchowej, poznały procesy życiowe organizmów żywych. Na zakończenie wykonały wspólnie panoramiczną pracę plastyczną pt. Świat przyrody.

Wychowawca i opiekunowie