Tym razem na to pytanie szukali odpowiedzi młodzi badacze z klasy III a realizując scenariusz zajęć zaproponowany przez Uniwersytet Dzieci. Poprzez doświadczenia i zabawy uczniowie poznali budowę i funkcje szkieletu ludzkiego. Ponadto przekonali się, że należy dbać o kości stosując zasady zdrowego odżywiania, a w codziennych czynnościach dbając o zachowanie prawidłowej postawy. Przygotowali wspólnie pyszne śniadanie z produktów zawierających składniki zdrowe dla naszych kości. Poprzez samodzielne, praktyczne poszukiwanie wiedzy dzieci rozwijają swoje predyspozycje i zdolności poznawcze, ciekawość świata, kreatywność, nabywają umiejętności wykorzystywania poznanych wiadomości w praktyce, a przy tym świetnie się bawią!

A. Błoch