Na wystawie w Centrum Promocji Lasów Państwowych.

Dnia 13 grudnia b.r. uczniowie należący do kółek biologicznych uczestniczyli w wycieczce dydaktycznej w Goraju – Zamek. Znajduje się tak Centrum Promocji Lasów Państwowych, gdzie podziwiać można wystawy o związane z tematyką leśną.

M. Mikołajczak, S. Szymczak