23 listopada 2018 roku obchodziliśmy w naszej szkole Światowy Dzień Pluszowego Misia. Uroczystość zorganizowały i przeprowadziły harcerki wraz z Samorządem Uczniowskim. W tym dniu wszystkie misie i inni pluszowi przyjaciele dzieci, opuścili swoje zaciszne pokoiki i przybyli wraz z uczniami do szkoły. Wszystkie pluszami były cudowne. Pluszowe maskotki towarzyszyły swoim opiekunom w czasie przerw i na lekcjach. Uczniowie klas I-III mieli okazję poznać historię narodzin pluszowego misia oraz ideę święta najpopularniejszej dziecięcej zabawki. Następnie harcerki zadały dzieciom zagadki słowne Sowy Przemądrzałej- „Prawda czy fałsz” na podstawie krótkiej opowiastki „Z życia niedźwiedzi brunatnych”. Sprawdzono przy tym rozumienie tekstu czytanego, wiedzę przyrodniczą i uważne słuchanie. Dzieci wykazały się wspaniałymi wiadomościami i ciekawymi odpowiedziami. Na końcu każda klasa pomogła stworzyć szkolnego pluszowego misia! Z wykorzystaniem farbek i swoich palców uczniowie zapieczętowali jego futerko! Teraz wspólne dzieło można podziwiać na gazetce szkolnej. Warto pamiętać jak ważną rolę w życiu dziecka odgrywa zabawka. Czy to jutro, czy to dziś każdemu potrzebny jest miś !

Monika Piątek