Teatrzyk kukiełkowy wykonaniu uczniów klasy Ia

Uczniowie pierwszy raz przedstawili teatrzyk wykorzystując kukiełki, które zostały wykonane własnoręcznie wspólnie z rodzicami. W trakcie zajęć dzieci pracowały w grupach. Zadaniem każdej grupy było wymyślenie krótkiej inscenizacji i przedstawienie jej na forum klasy. Propozycje i pomysły dzieci były bardzo ciekawe i twórcze.

P. Rychlik